2R-Sports is actief op het gebied van Maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO staan de de drie P's centraal: People (sociale kant van MVO), Planet Milieukant van MVO) en Profit (de financiële kant van MVO). 2R-Sports heeft een maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Wij ondersteunen belangeloos verschillende maatschappelijke initiatieven en vervullen onze maatschappelijke functie. Wij werken bijvoorbeeld samen met lokale combinatiefunctionarissen en ondersteunen activiteiten als schooltennis en goede doelen acties. Mede omdat wij inzien dat het belangrijk is dat sport en bewegen echt nog veel meer gestimuleerd moet worden.

2R-Sports heeft op het gebied van MVO als doel het versterken van de maatschappelijke functie en inzet van kennis op het gebied van tennis voor het onderwijs en naschoolse opvang. Vanuit het rijk is het doel gesteld dat circa 10% van de sportverenigingen zodanig 'sterk' zijn dat zij behalve het bedienen van de eigen leden, zich ook richten op het onderwijs, de naschoolse opvang, de wijk en/of op de (vaak kwetsbare) doelgroepen die in verhouding minder aan sport deelnemen. 

Mede het NOC*NSF stimuleert besturen van sportbonden en sportverenigingen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling en uitbreiding van 'sterke' sportverenigingen. Ook 2R-Sports ondersteunt dit en is hierin reeds actief. 

 

 iTennis