Tennisregels en puntentelling

Voor de mensen die net beginnen met tennis kunnen de spelregels en puntentelling niet altijd even duidelijk zijn. De spelregels en puntentelling wijkt af van veel andere sporten. Hieronder worden de spelregels en de puntentelling uitgelegd: 

Spelregels
Er zijn vijf verschillende spelsoorten:
- Herenenkel
- Damesenkel
- Herendubbel
- Damesdubbel
- Gemengddubbel / De mix

Bij tennis is er sprake van een serveerder en een ontvanger. De serveerder speelt de bal op en brengt hem in het spel. De speler die de bal ontvangt, noemen we de 'ontvanger'. De keuze van de speelhelft en het recht om in het eerste spel serveerder of ontvanger te zijn, moet door tossen worden beslist. De speler die de toss wint, mag kiezen of van zijn tegenstander verlangen te kiezen serveerder of ontvanger te zijn, in welk geval de andere speler de speelhelft moet kiezen. Voor de opslag moet de serveerder met beide voeten achter de achterlijn staan. Hij begint altijd aan de rechterkant te serveren en vervolgens worden links en rechts afgewisseld tot aan de game. De geserveerde bal moet over het net gaan en de grond raken in het servicevak, dat diagonaal tegenover de serveerder ligt, of een lijn, die dit vak begrenst, voordat de ontvanger de bal terugslaat. Na elke oneven game vindt er een baanhelft wissel plaats. Dat betekend dat de spelers van baanhelft wisselen. Of er dan ook een set is beeindigt is daarbij niet van belang. Tijdens elke baanwissel is er een kort rustmoment. Officieel mag er maximaal twee minuten worden gepauzeerd.

Bij het dubbelspel is een gelijksoortige procedure, echter bij Deuce moet (in sommige gevallen) het ontvangende team kiezen of het de service van de rechter- of linkerkant van zijn speelhelft wil ontvangen. Het team dat het beslissende punt wint, wint de game. 

Bij gemengd dubbel is de volgende procedure van toepassing. Bij Deuce met de man aan service, moet deze naar de mannelijke speler van de tegenstanders serveren, ongeacht aan welke kant deze van zijn speelhelft staat; indiende vrouw serveert, moet zij naar de vrouwelijke speler van de tegenstanders serveren. In dubbels is een gelijksoortige procedure als die bij de enkelspelen van toepassing. Bij Deuce moet het ontvangende team kiezen of het de service van de rechter- of linkerkant van zijn speelhelft wil ontvangen. Het team dat het beslissende punt wint, wint de game.

Tennisbaan
Tijdens een wedstrijd moeten alle lijnen duidelijk zichtbaar zijn en het net moet op de juiste hoogte zijn afgesteld. In het midden moet het net precies 0,914 meter zijn en aan de zijkanten is de vereiste nethoogte tussen 1,07 en 1,09 meter.

Puntentelling
Wanneer een speler een punt maakt kan dat op twee manieren. Ofwel hij scoort zelf, of de tegenstander maakt een foutslag. De persoon die start met serveren en een punt maakt krijgt 15 punten, vervolgens maakt hij weer een punt en dan staat hij op 30, vervolgens wint hij het derde punt en dat brengt hem op 40 punten. Weet hij dan het vierde punt ook te winnen, dan heeft hij de game gewonnen. Het kan natuurlijk ook anders gaan tijdens de wedstrijd. Wanneer beide spelers drie keer een punt hebben gescoord staat het 40-40, 'Deuce'! De persoon die bij 'Deuce' weet te scoren staat op voordeel (advantage) en als hij dan ook het volgende punt weet te winnen, dan is de game voor die persoon. Als de tegenstander een punt maakt dan is het opnieuw Deuce. Dit kan in oneindig doorgaan.

Tie-Break
Bij een stand van 6-6 in games wordt er vaak een tie-break gespeeld. De persoon die dan het eerst zeven punten weet te behalen, met een voorsprong van twee punten, wint de tie-break en de set! Bij een tie-break wordt niet hetzelfde geteld als bij een game. De tie-break kent een telling van 1-0, 2-1, enz. De speler die als eerste 6 games heeft gewonnen, wint een set. Hij moet echter wel winnen met een verschil van twee punten. Indien nodig wordt de wedstrijd voortgezet totdat dit verschil is bereikt. 

De speler die aan de beurt is om te serveren, serveert voor het eerste punt. Zijn tegenstander serveert voor het tweede en derde punt en daarna serveert iedere speler om beurten voor twee opeenvolgende punten, totdat is beslist wie winnaar van het spel en de set is. Van het eerste punt af moet afwisselend van de rechter- en linkerkant van een speelhelft worden geserveerd, te beginnen van de rechterkant. Wanneer er van de verkeerde kant van de speelhelft wordt geserveerd en dit niet wordt opgemerkt, blijven alle punten, die sedert die foute service of services gespeeld zijn, geldig, maar de onjuiste positie moet - zodra deze ontdekt wordt - onmiddellijk worden hersteld.

Tennistermen
Advantage - wanneer de stand 40-40 is (ofwel ‘deuce’), komt degene die het volgende punt maakt op ‘advantage’ te staan. In Nederland wordt meestal ‘voordeel’ geroepen.

Deuce - deuce betekent een gelijke stand van 40-40 bij de puntentelling van een game.

Game - een game is een onderdeel van een set. Elke set bestaat uit zes gewonnen games.

Lob - een lob is een lang en hoog geslagen bal. Deze komt bij voorkeur helemaal achterin het veld terecht.

Matchpoint - wanneer er nog maar één punt nodig is om de wedstrijd te beslissen, wordt gesproken van een matchpoint.

Return - wanneer er geserveerd wordt en de ontvangende partij slaat de geserveerde bal terug, wordt van een return gesproken.

Service - een opslag bij tennis wordt aangeduid met de term ‘service’. Het is tevens de eerste slag bij het in het spel brengen van de bal.

Set - een set is een deel van de wedstrijd. Elke set bestaat uit zes gewonnen games. Een wedstrijd bestaat meestal uit twee gewonnen sets. Bij de mannen in het Grandslamcircuit wordt om drie gewonnen sets gespeeld.

Tie-break - we spreken van een tie-break als de stand in een set op 6-6 in games komt. In de tie-break wordt een telling van 1,2,3,etc. gehanteerd en dus niet zoals in games 15,30,40, etc. De speler die in de tie-break als eerste de zeven punten bereikt, wint de tie-break en daarmee de set
 
 

 iTennis